Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Ekström, Mats (f. 1961). Stockholms stadsbibliotek

Politiken i den visuella mediekulturen : en studie av bondetåget och borggårdskrisen 1914 / Mats Ekström

Det här kapitlet handlar om Bondetåget 1914 och specifikt om hur händelsen framställdes i pressen. Vid den tiden hade fotografiet fått sitt genomslag i tidningarna och journalfilmer började visas på biograferna. Samtidigt fortsatte karikatyrteckningar att spela en stor roll i nyhetsrapporteringen. Kapitlet innehåller flera foton och tidningssidor samt teckningar och avslutas med en sammanfattning. 39 sidor.

Utdrag ur Ekström, Mats, Politiken i mediesamhället : om nyhetsintervjuer och fotojournalistik. – 2006. – S. 159-197

Uppdaterad