Omslagsbild Bondetåget 1914
Litteraturtips
Författare: Frykberg, Ragnhild (1898-1983). Stockholms stadsbibliotek

Bondetåget 1914 : dess upprinnelse, inre historia och följder / Ragnhild Frykberg

Den 6 februari 1914 hålls en stor demonstration i Stockholm. Det hade skett ett upprop bland svenska bönder att de skulle gå samman och protestera mot regeringen och kräva en upprustning av försvaret. Kung Gustav V håller med demonstranterna i ett tal på borggården vid Stockholms slott och går därmed emot riksdag och regering.

I den här boken förklaras bakgrunden till händelserna, vad som skedde den 6 februari och vad hela historien ledde fram till. Flera brev, tal och citat från berörda politiker och andra återges till exempel Hjalmar Branting som uttrycker sin bestörtning över kungens ingripande:

… Därtill vilja vi på förekommen anledning förklara att det svenska folket aldrig kommer att böja sig under anspråken från en personlig kungamakt, utan äro vi förvissade om att det alltjämt skall med all kraft hävda demokratiens gamla bärande grundsats att folkets vilja skall ensam bestämma i Sveriges land.

Boken avslutas med utländska pressnotiser och en litteraturförteckning. 154 sidor.

Innehåll
Förord
Bondetågets upprinnelse
Förberedelserna för den 6 februari
Den 6 februari
Borggårdstalet och dess följder
Borggårdskrisen och dess bakgrund
Den nya ministären, valstriden och dess resultat
Bondetåget inför utlandet
Litteraturförteckning

Uppdaterad