Skylt från förgyllarverkstad
Föremål
Tillverkare: Lundmark, A.. Stadsmuseet i Stockholm

Skylt från förgyllareverkstad

Skylt av snidat och förgyllt trä. Övre delen består av en vapensköld med det stora riksvapnet omgivet av ett stående lejon på vardera sidan. Under skölden står med snidade bokstäver: "G. LÖNNMARK / KONGL. HOF-FÖRGYLLARE". Underdelen har dekoration i form av akatusblad och en kotte. 

Skylten har ursprungligen hängt utanför B.G. Lönnmarks verkstad på Gamla Kungshomsbrogatan 21. Lönnmark var Kunglig Hovförgyllare och hade verkstad på sex olika adresser i Stockholm under 1800-talets andra hälft. Skylten är tillverkad på 1870-talet av bildhuggaren A. Lundmark som då var verksam på Malmkillnadsgatan 25.

Skylten inköptes på auktion till Stadsmuseet 1939.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad