Hörnet av Gamla Brogatan, till vänster, och Klara Norra Kyrkogata, till höger.
Foto

Hörnet av Gamla Brogatan, till vänster, och Klara Norra Kyrkogata, till höger.