Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Dödsorsaker i Stockholm 1861-1968

Historisk statistik sammanställd ur Statistisk Årsbok för Stockholm. Döda efter dödsorsak redovisas årsvis.