.
Text
Författare: Samfundet S:t Erik. Utbildningsförvaltningen

Bromma gymnasium, Nyängsvägen 152 (Mossen 4)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Bromma gymnasium)

var Västerorts första läroverk, byggt 1934–36 och invigt 1937 av kung Gustaf V. Arkitekt var Paul Hedqvist, som ritade ett trettiotal skolor i Stockholm. Funktionalistiska drag som ljusa slätputsade fasader, platta tak och stora fönster präglar komplexet som är uppdelat i fyra olika byggnadskroppar, var och en med sin funktion. På platsen låg tidigare gården Stora Mossen med anor från sent 1700-tal. Gamla fruktträd, en stor ek och delar av en askallé sparades från gården.


This upper-secondary school was designed by Paul Hedqvist, an architect responsible for some thirty schools in Stockholm. The four linked structures, each with its own independent usage, display typical functionalist features like smooth, white façades, flat roofs and large windows. The school is built in the
grounds of a former country estate, Stora Mossen. 
(2017)


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad