Foto
Fotograf: Johansson, Ingrid (f. 1950). Stadsmuseet i Stockholm

Mossen 4, Bromma gymnasium. Matsalsbyggnaden

Uppdaterad