Maskinskriven rapport från en parkvakt i oktober 1941
Text
Författare: Gatukontorets parkavdelning. Stockholms stadsarkiv

Rapport från en parkvakt – oktober 1941

 

I stadens parker fanns det vakter som höll ordning och rapporterade om dagliga händelser. I rapporterna kan vi se att barn och ungdomar höll till mycket i parkerna. De spelade till exempel fotboll, klättrade i träd, spelade kula, lekte kurragömma och cyklade.

Men allt var inte tillåtet utan det rådde stränga regler i parkerna. Om någon gjorde något otillåtet ingrep vakten. Det var mest pojkar som tillrättavisades. Så här skrev en parkvakt i sin rapport från kvarteret Lärkan på Östermalm i oktober 1941:

 ”Då platsen är mycket omtyckt av pojkar, som bruka leka kurragömma bland buskarna, äro vi beordrade att hålla noggrann vakt därstädes för att stävja ofoget. En utav dem, som befann där, fick jag fast i, gav honom en skarp varning och skrev upp namn och adress på honom.”

 Från slutet av oktober samma år kan vi läsa följande notering från vakten:

 "Några pojkar voro så fräcka, att de kastade snöboll på de förbipasserande. De lågo i bakhåll och lurade. Fick tråkigt nog inte fatt i dem.”

Förutom att hålla reda på barn och ungdomar hade ordningsvakten under oktober månad 1941 bland annat varit upptagen med att se till att hundar hölls kopplade, cyklar var rätt parkerade samt tagit hand om en kvinna som somnat på en parkbänk.

 Läs mer om ordningsvakternas arbete i den bifogade rapporten.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad