Omslagsbild Sankt Eriks årsbok 2015 Gamla stan
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Sankt Eriks årsbok 2015. Gamla stan: stad i förvandling

Samfundets S:t Eriks årsbok 2015 handlar uteslutande om Gamla stan, ur en mängd olika synvinklar. Läs mer om bland annat människor och djur, historia och arkeologi, byggnader och renovering, sjöfart och hållbarhet. 253 sidor.

Innehåll
Stadsholmen: en resa genom tiden
Staden mellan broarna: 750 år i Stockholms ström
Jakten på den försvunna muren: en arkeologisk djupgrävning
Stockholms medeltida kärna: värd att bevara?
Av kärlek till Stockholm: byggnadsregistret och samfundet S:t Erik
100 år av förändringar: inventeringarna 1916 och 2014
Byggnadsvård i en unik miljö: renovering inuti och utanpå
Rädda Gamla stan: nytta, beständighet och skönhet
Husens dolda historia: en byggnadshistorisk genomgång
Djurlivet i Gamla stan: råttor, lejon och exotiska fåglar
Vedutor och folkliv: Gamla stan i bilder 1535-2015
Medeltida adresser: bruk, formuleringar och praxis
Portklappar och potentater: detaljernas mästare Rudolf Carlborg
Mina kvarter: glimtar från då och nu
Modernism i gammal stadsväv: Bollhustäppan, Junotäppan och kv. Cepheus
Arkitekternas insatser: en försiktig förnyelse
En promenad runt slottet: makt, prakt och återhållsam dominans
Kungliga fasader: restaurering bit för bit
Guds hus i Gamla stan: fyra kyrkor, fyra berättelser
Historiska vindar på Skeppsbron: redarna och skeppsbroadeln
Stadens arkipelag: kulturarv, hållbarhet och ny arkitektur
Trafikmaskin eller mötesplats: Riddarholmskommitténs vision
Brev från en vän: det angelägna museet
Återblick 2014-2015: ett år av stora förändringar

Uppdaterad