Stora Tensta med dess allra sista hyresgäst.
Foto

Från Stora Tensta gård med gårdens sista hyresgäst stående på yttertrappa.