Text
Författare: Ödman, Anna. Stockholms stadsarkiv

Dotter ber sin far om pengar 1849

Anna Ödman bor tillfälligt hos släktingar. I detta brev som hon skriver till sin far ber hon om lov och pengar för att stanna där lite längre, och nämner även ett par kängor hon gärna vill köpa men inte har råd med.

Brevet renskrivet:

Den 7 Maj 1849

Min Goda Älskade Pappa!

Mycket får iag tacka pappa för brefvet samt för penningarna. det var mycket ledsamt med engelas hatt men den skall nödvändigt vara i telje ty vi skickade asken i veckan före pingst på angfartyget, och vi hade ändå så brottom med den för vi kunde första att engla skulle hafva den till resan så att då rår iag intet för om hon ej hemtade asken från telje. I går flyttade farbror och tante plat[osäker namntydning]  till Drottningholm öfver sommaren det blir [saknat ord] tomt efter tante plat ty hon är så snäll och så drack vi kaffe hos henne hvar eftermiddag jag och mamsell Svanström samt lilla engla. Annandag pingst stod jag fadder hos farbrors åt disas lilla flicka som heter Theolinda Emilia Carolina de der var mycket fint men inga andra främmande an de som skulle stå fadder.

Det än bra trakigt att intet pappa komer in för jag vet ju intet hur länge jag skall vara här men tante plat vill nödvändigt att jag skall vara längre an tre manader och det vill jag också mycket garna bara pappa går in på det för det qvartalet eller de tre månaderna som farbror betalt för mig äro slut om åtta dar.

och sedan kommer det an på om pappa vill betala for mig några veckor till men i alla fall så får iag nu gå der till pappa kommer in på att vi få afgöra rigligt men iag tror vet pappa att det är bare att slå matlagningen ur hågen men som sagt är det der kan man afgöra förr än pappa kommer in hvilket förlåt mig goda pappa att iag sager så men hvilket pappa är tvungen att göra snart iag kan alldrig ha bättre nä nu och längre iag forr vara bättre är det men det är så roligt att veta bestämt men iag måste nu sluta iag tror att iag om lördag får följa med farbror till drottningholm och bli der öfver söndagen hvilket vel kan vara roligt men på sätt och vis är det intet så roligt hvad klederna angår det som iag alldra bäst behofde så vore det ett par svarta tygskängor men de alldra simplaste kosta fem riksdaler och det är myket penningar för den som är fattig och så har pappa betalt ut så mycket för mig så kanske det är orätt att ens sätta det i fråga. Tante plat är mycket hygglig emot mig vet pappa hon kan ej vara hyggligare än hon är hon helsar så mycket till pappa och tackar för veden samt ber pappa sega med det första om det är sekert att hon far den och ungefärligen vid hvad tid för annars är det nu bästa tiden för henne att köpa den nu och hon vill så garna vara seker snälla goda pappa hälsa mycket till alla syskonen från pappas egen lydiga dotter Anna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad