Elvaårige Carl Theodors brev till fadern om pengasparande
Elvaårige Carl Theodors brev till fadern om pengasparande
Elvaårige Carl Theodors brev till fadern om pengasparande, baksidan
Text

Elvaårige Carl Theodors pengasparande 1849

Carl Theodor Ödman, 11 år, skriver till sin far och ber denne köpa ett pipskaft åt honom. Att han inte själv vill betala för det förklarar han med en uträkning om hur hans pengasparande de närmaste 12 åren ska se ut. 

Ahlby d. 19 Mars 1849

Min Goda Pappa!

(från Carl Theodor 11 år)

Tack söta Pappa! För Pappas bref!

Det bref som pappa skref åt mig i lördags stog ej något omtalt om pipskaftet Ock Mamsell Haselqvist sa att Pappa skulle skrifva om lördag d. 17 Mars om pipskaftet.

Men jag hville helst att Pappa skulle kopa köpa det utan att jag betalte det men om pappa har mycket smått om peningarna så får jag hvell betalla Pappa se.

Men nu skall jag underretta pappa hvarför jag intet hvill betala pappa jo det er för den saken att Jag har tenkt på den i den att Laga den gamla sparbösan ock samla hopp pengingar ock om jag kunde samla hop en skiling om dan så vatt det (365) Skilling om åre ock om Jag gör det till RD så blir det (7) RD 29 Skill. om år och sen kunde jag setta in på Spar banken ock om jag får 5 Prosents renta så blir det alt litet af ock om jag Fotfar så i en 12 år så kan jag få litet Pengingar ock det skulle hvara rett roligt ner jag blir så gammal ock om jag får lefva så lenge Men det skall hvi Tro Pappa med Guds hjelp

Söta Pappa jag har så tråkit för ty jag blir hvere en för ut, För ty ner Ma Haselqvist ock H. Brandes kom hem ifrån Telje Så [svårtytt ord] Pelle ock och jag satt ock talte så började, jag på att blöda så Rysligt så att det stana ock började på att Rina igen! Ock i bland ner jag går hårt så Riner droppar ur nesan!

Söta Pappa skafa mig något bot derför Jag skall Talla om för Pappa att jag Aldrig har skrifvit så långt bref för, der för får Pappa Hvara snell ock skrifva TillPappas lydige son

P.T Ödman

Söta Pappa sej om Jag skrifver för ofta dels för att det kostar Pening dels för att Pappa kan lisna mina bref, Elskade Pappa får Per Persson göra meta i Spar bosan så att jag kan lesa igen den ock så kanske om jag ger Pappa nyckeln så gömer Pappa den

Söta Pappa får jag tekna opp på en Pappers bit ner Jag går till Svanberga så får jag Pengar ner Pappa komer him och då leger jag dom i Spar bösan söta Pappa skrif svar i nesta Onsdag så Får jag underetelse om altihopa dom her sakerna det kom en Plup på paperet men jag kan ej förstå hur den har blifve, Falting måg har varitt her ock skure ut vår oxe, Ock med det sama köpte dom en Gamal hest som hvar rikligt grå så Gamal hvar han ock den Gaf dom (118) RD För det hvar den hesten som Herr Brandes hade till Telje.

Densame

 

Söta Pappa kom him snart för ty det er så tråkigt ner Pappa intet er hima.

 

Snell Pappa hvisa ingen mina bref. För ty M. Haselqvist sa att hon har sitt dom der före ber Jag Pappa att intet hvisar mina bref.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dotter ber sin far om pengar 1849

Dotter ber sin far om pengar 1849

Uppsalastudent oroar sig för sina betyg 1848

Uppsalastudent oroar sig för sina betyg 1848