Text av Per-Anders Fogelström om fredlig kamp för demokrati.
Svenska Freds- och skiljedomsföreningens tidning Freden 1963
Text

En lektion i ickevåld - Per Anders Fogelström om kampen för demokrati

En fredlig kamp med långsamma reformer är en säkrare och bättre väg till ett demokratiskt samhälle än en väpnad revolution, skriver författaren Per Anders Fogelström i tidningen Freden 1963. Den svenska demokratins genombrott är ett bra exempel, menar Fogelström, på att man kan ”nå längre med en enveten och seg fredlig kamp än med vapen”.

Per Anders Fogelström var pacifist (fredsvän) och arbetade aktivt för världsfreden och för kampen mot svenska atomvapen. Åren 1963-1977 var han ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen, som är en svensk fredsorganisation som grundades redan 1883.

Tidningen Freden gavs ut av Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Läs mer om Svenska freds- och skiljedomsföreningen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Häxorna i Katarina / Per Anders Fogelström

Häxorna i Katarina / Per Anders Fogelström

Mina drömmars stad / Per Anders Fogelström

Mina drömmars stad / Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström blir ordförande i Svenska freds-och skiljedomsföreningen 1963

Per Anders Fogelström blir ordförande i Svenska freds-och skiljedomsföreningen 1963

Per Anders Fogelström om fredsrörelsens arbete för framtiden

Per Anders Fogelström om fredsrörelsens arbete för framtiden

Per Anders Fogelström skriver om fred

Per Anders Fogelström skriver om fred

Per Anders Fogelström
Tema

Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström skrev många böcker om Stockholm. Man skulle kunna säga att staden är huvudperson i hans författarskap.

Per Anders Fogelströms adressregisterkort

Per Anders Fogelströms adressregisterkort