Omslagsbild: Pestens år
Litteraturtips

Pestens år / Magnus Västerbro

Den unge mannen upplever först ”en olidlig värk i högra axeln ovanpå leden, som sedan slog i bröstet och magen med samma värk”. Därpå följer ”täta uppkastningar”. Efter ytterligare några timmar går värken upp i huvudet och orsakar ”en svår frenesi eller raseri och yra”. Allt detta varar i tre dygn. Under hela denna tid ängslas patienten oavbrutet, och ”syntes varken kunna leva eller dö”.

Så här beskrivs det typiska sjukdomsförloppet hos en människa som drabbats av pesten. År 1710 drabbades Stockholm av den hemska farsoten och här beskrivs den ur flera olika aspekter. Hur startade den? Hur spreds den? Hur reagerade myndigheterna? Vilka var symptomen? Vilka behandlingsmetoder fanns? Var begravdes alla de döda? Hur tänkte dåtidens människor kring farsoter och dess orsaker?

I boken finns också personliga historier om verkliga människor. Vi får till exempel möta den femtonårige Pehr Kortman genom hans dagboksanteckningar. Han berättar om den kalla vintern 1708 och de många olyckor som året därefter drabbar Sverige. Och så får pesten grepp om hans lillebror Jacob.

Pestens år blir en levande beskrivning av döden. 239 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Klagomål på smitande präster under pesten 1710

Klagomål på smitande präster under pesten 1710

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Kom pesten med sjuka flyktingar?

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Pesten 1710 - regler för vars och ens välfärd i det drabbade Stockholm

Pesten och arbetsbördan

Pesten och arbetsbördan

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder

Tanckar och anmärckningar öfwer desze tijders pestilentia av Johan Linder