Svartvitt fotografi på specialbyggt klassrum för hörselskadade på Alviksskolan
Foto
Fotograf: Ytterberg, Sture. Stockholms stadsarkiv

Alviksskolan: specialbyggt klassrum för hörselklasser, 1989

Alviksskolan byggdes ursprungligen 1882. Den gamla skolbyggnaden revs 1967 och en ny skolbyggnad uppfördes. I den nya byggnaden startade så kallade hörselklasser för barn med nedsatt hörsel. Klassrummen specialbyggdes så att de var anpassade för hörselskadade, med bland annat tekniska lösningar som minskade olika former av störande ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad