Omslag Gamla stan i Stockholm : en bebyggelsehistorik
Litteraturtips
Författare: Söderström, Göran (f. 1934), Cramér, Margareta (1926-2014). Stockholms stadsbibliotek

Gamla stan i Stockholm : en bebyggelsehistorik / Göran Söderström, Margareta Cramér

En genomgång av byggnadsstilar i Gamla stan. Här finns information om både ut- och insidor av husen, om byggnadsmaterial och dekorationer, våningsantal och dörrmått, trapphus och fönsterrutor, portar och kakelugnar. 185 sidor.


Innehåll
FÖRORD

MEDELTIDEN
Stadsplanen
Norra området
Södra området
Regleringar av byggandet
De senmedeltida stenhusen
Så byggdes huset
Byggherrarna
Enskilda hus i norra området
Enskilda hus i södra området

RENÄSSANSEN
Det tidiga skedet
Norra området
Södra området

SENRENÄSSANDEN UNDER 1600-TALET
Norra området
Sldra området
Renässanshusen 1520-1660
Järntorgsmännen 1600-1660
Renässansens inredningar

BAROCKEN 1660-1740
Norra området
Södra området
Barockens inredning

ROKOKON 1740-1770
Norra området
Södra området
Rokokons inredningar

GUSTAVIANSKA STILEN 1770-1810
Norra området
Södra området
Gustavianska inredningar

NYKLASSICISM, EMPIRE ELLER KARL JOHAN-STIL 1810-1850
Den nyklassiska inredningen

NYSTILARNA 1850-1900
Nystilarna i inredningen
Norra området

JUGEND OCH NATIONALROMANTIK 1900-1920
Norra området
Södra området
Inredning 1900-1920

TRADITIONALISM, MODERNISM, ANTIKVARISK MEDVETENHET 1920-2000
Tjugutalsklassicism 1920-1930
1920-talets inredning
Funktionalism, 1930- och 1940-tal
Det sena 1900-talets upprustning

NOTER

YRKESLOKALISERING

FÖRKORTNINGAR

KÄLLOR OCH LITTERATUR

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad