Litteraturtips
Författare: Larsson, Rikard ( 1952- ). Stockholms stadsbibliotek

Portalerna i Gamla Stan / Rikard Larsson

Portal av latinets porta, betyder port eller ingång.
Och mer än den beskrev byggnaden beskrev den husets ägare eller verksamhet. I Gamla Stan finns det många portaler från 1500-talet och framåt.
Som en ramberättelse i dörren innan du går in. I kalksten, gotländsk sandsten eller i industrialismens trendmaterial – gjutjärn.
Lejon som vaktar, dignande fruktklasar som symboliserar husets välstånd, Kartuscher (ornament) med deviser som uppmanar till dygd och fromhet.
I överstycket på en av dubbelportarna till Munkbron 11 står det: ”Halt Tigh Wänliga Medh Hwar Man, Men Betro Nepliga Enom ibland Tusende”.
Förskönade heroer och humoristiskt beskrivna mänskliga tillkortakommanden. Allt kan man berätta i bild. I en portal på Kindstugatan 18,  kan man se två män ”dra gränja”, en dragkampslek från medeltiden som gick ut på att två män stående på alla fyra mittemot varandra och fastbundna sinsemellan med ett rep om halsen, drog allt vad de orkade åt varsitt håll med en eld mellan sig. I portalornamentiken får detta symbolisera dragkampen mellan lust och kyskhet. Uttrycken hårdnackad och halstarrig härstammar från denna lek. Boken är rikt illustrerad och med hjälp av karta och platsangivelser kan du navigera dig fram i Gamla Stans borgerliga undertext.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad