Litteraturtips
Författare: Munthe, Arne (1901-1965). Stockholms stadsbibliotek

Västra Södermalm från mitten av 1800-talet : stadsdelen och församlingslivet : historisk skildring / Arne Munthe

Det här är en bok om västra delen av Södermalm från mitten av 1800-talet till 1965. Den handlar om stadsdelens kyrkor och kyrkliga liv men tar också upp mycket annat som till exempel hantverk, industri, barnhem och familjeliv.

Boken är tjock och inte helt lättläst, men innehållsförteckningen är en hjälp att välja ut enstaka kapitel. Boken innehåller bilder och kartor samt ett utförligt personregister. 533 sidor.

Innehåll
Förord
Västra Södermalm vid mitten av 1800-talet
Den nya stadsdelen växer fram – Stadsplanering och bebyggelse – Från hantverk till industri
Från Josef Nordlund till J. A. Sjöstrand – Kyrkan och kyrkogården – De kommunala reformerna
Skolor och barnhem – Försörjningsinrättningar och sjukhus
Borgerliga hem och stora konstsamlingar – Familjekretsar och umgängesliv
Väckelserörelserna – Främmande trossamfund – Arbetarrörelsens genombrott
K. A. Eklunds kyrkoherdetid – Högalidskyrkan bygges – Församlingsdelningen
De två söderförsamlingarna i litteraturen och konsten
Gamla och nya Söder
Noter och hänvisningar
Citerad litteratur
Bildförteckning
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad