Litteraturtips
Författare: Munthe, Arne (1901-1965). Stockholms stadsbibliotek

Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet : en stadsdel och dess kyrkliga liv : historisk skildring / Arne Munthe

Det här är en bok om västra delen av Södermalm från 1200-talet fram till mitten av 1800-talet. Den handlar om stadsdelens kyrkor och kyrkliga liv men tar också upp mycket annat som till exempel bebyggelse och befolkning, 1600-talets häxprocesser och den stora branden 1759.

Boken är tjock och inte helt lättläst, men innehållsförteckningen är en hjälp att välja ut enstaka kapitel. Boken innehåller bilder och kartor samt ett utförligt personregister. 511 sidor.

Innehåll
Förord
Åsön, Södermalm och Maria Magdalena kapell
Södermalm under Vasatiden – Sturekapellet och Maria Magdalena kyrka
Stormaktstidens Södermalm – Stadsplaneregleringen och den nya bebyggelsen
Lars Mylianders kyrkoherdetid – Församlingsdelningen 1654
De karolinska kyrkoherdarna – Trolldom, nödår och pest – Den gryende pietismen
Från Michael Hermonius till Johannes Forsskåhl – Striden mellan ortodoxi och pietism
Västra Södermalm på 1700-talet – Befolkning och bebyggelse – Manufakturer och malmgårdar
Kulturlivet – Swedenborg och Bellman – Sällskapskretsar och konstnärshem
Den stora branden 1759 – De gustavianska kyrkoherdarna – Återuppbyggnaden inom församlingen
Carl Christian Lilljenwalldhs kyrkoherdetid – Striden om kyrkoskulden och det kommunala genombrottet
Noter och hänvisningar
Citerad litteratur
Bildförteckning
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad