Foto

Stortorget mot väster

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Stortorget 18-20 (Echo 1)

Stortorget 18-20 (Echo 1)

Livet i staden
Tema

Livet i staden

Arbetsdagen i staden på 1800-talet var hård och lång, oavsett om du arbetade i fabrik, affär eller på kontor. Men när arbetet var slut fanns det föreningar och fritidsaktiviteter a…