Foto

Stortorget 18-20 (Echo 1)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Stortorget 18-20 i Gamla Stan)

Detta huset uppfördes år 1650 i tysk-nederländsk renässansstil av kungl. sekreteraren Johan Eberhard Schantz. Portalen är utförd av stenhuggarmästaren Johan Wendelstam. Huset till höger har medeltida murverk i tre våningar. Huset fick sitt nuvarande utseende vid 1700-talets början. Båda husen bevarar fast inredning från 1600- och 1700-talen. Ett gemensamt trapphus tillkom 1905. Fastigheten renoverades 1992.

The building to the left was built in 1650. The building to the right is of medieval origin, but the exterior from early 18th century.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En häst med mjölkkrukor i kärran står utanför portalen till Stortorget 20

En häst med mjölkkrukor i kärran står utanför portalen till Stortorget 20

Portal i Schantzska huset Stortorget 20.
Entré till en livsmedels- och mjölkaffär.

Portal i Schantzska huset Stortorget 20. Entré till en livsmedels- och mjölkaffär.

Portalen till Schantzka huset, Stortorget 20

Portalen till Schantzka huset, Stortorget 20

Stortorget med kv Echo i fonden

Stortorget med kv Echo i fonden

Stortorget mot väster

Stortorget mot väster

Stortorget n:r 18 och 20

Stortorget n:r 18 och 20

Stortorgets västra sida. På Schantzska huset sitter reklamskyltar för bl. a. Sophie Engstrands Pappers & Kontorsboksaffär

Stortorgets västra sida. På Schantzska huset sitter reklamskyltar för bl. a. Sophie Engstrands Pappers & Kontorsboksaffär