Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stortorget 18-20 (Echo 1)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Stortorget 18-20 i Gamla Stan)

Detta huset uppfördes år 1650 i tysk-nederländsk renässansstil av kungl. sekreteraren Johan Eberhard Schantz. Portalen är utförd av stenhuggarmästaren Johan Wendelstam. Huset till höger har medeltida murverk i tre våningar. Huset fick sitt nuvarande utseende vid 1700-talets början. Båda husen bevarar fast inredning från 1600- och 1700-talen. Ett gemensamt trapphus tillkom 1905. Fastigheten renoverades 1992.

The building to the left was built in 1650. The building to the right is of medieval origin, but the exterior from early 18th century.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad