Litteraturtips
Författare: Sheiban, Hossein (f. 1963). Stockholms stadsbibliotek

Den ekonomiska staden : stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet / Hossein Sheiban

Den ekonomiska staden handlar om stadsplaneringen i Stockholm under senare hälften av 1800-talet. En stor stadsplanefråga var då byggandet av bostäder för arbetare och andra invånare utan stora ekonomiska resurser. Samhället syn ändrades under denna tid från marknadsanpassning till en mer social inriktning. Det blev samhällets skyldighet att se till att människor hade någonstans att bo. Det går att göra jämförelser med dagens bostadsmarknad och återgången till marknadsanpassning med exempelvis utförsäljning av kommunala bostäder och krav på marknadsanpassade hyror.

Den ekonomiska staden
är en akademisk avhandling och inte helt lättläst, men varje kapitel innehåller en klargörande slutsats och hela boken avslutas med en sammanfattande diskussion. Det finns också en sammanfattning på engelska. 334 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad