Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stigbergsgatan österut från Stigbergsgatan 23. I bildens mitt rivs äldre trähusbebyggelse och till höger syns Navigationsskolan.

Uppdaterad