Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stigbergsgatan österut från Stigbergsgatan 23. I bildens mitt rivs äldre trähusbebyggelse och till höger syns Navigationsskolan.

Uppdaterad