Text
Författare: Lidberg, Gustaf (1859-1931). Stockholms stadsarkiv

Den kristna syriern Josef Cohn förhörd av polisen

1905 arresteras Josef Cohn för lösdriveri i Falkenberg. Han skickas därefter upp till Stockholm för att låta huvudstadens Överståthållareämbete utreda fallet noggrannare. I en polisrapport kan vi läsa hur Cohn berättar om sin bakgrund i Persien. Han säger sig bland annat ha teologisk utbildning och har sitt urspring i den lilla byn Tjarpas utanför staden Urmia.

Cohn har en del brännmärken och när polisen frågar om dem säger han att de "härleda sig från tortyr med brännjern”. I nordvästra Persien (liksom i Ottomanska riket) förföljdes kristna under tiden runt sekelskiftet 1900 och då och då drabbades de av våldsräder.

Under förhöret råder viss språkförbistring och polisen ifrågasätter flera av Cohns uppgifter. Vilka säkra slutsatser kan vi dra av rapporten?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad