Foto
Fotograf: Okänd polisfotograf. Stockholms stadsarkiv

Den kristna syriern Josef Cohn - polisfotografi med spegel

1905 arresteras Josef Cohn för lösdriveri i Falkenberg. Han skickas därefter upp till Stockholm för att låta huvudstadens Överståthållareämbete utreda fallet noggrannare. I en polisrapport kan vi läsa hur Cohn berättar om sin bakgrund i Persien. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad