Foto

Tak Petersenska huset, Lilla Nygatan 2, och Munkbron 9. Utsikt mot norr