Text

Livsmedelsnämndens svar på fråga om ransonering för utlänningar

Under första världskriget ransonerades maten genom ett kupongsystem. Livsmedelsnämnden skapades som en kommunal myndighet med ansvar för mathushållningen i staden. Ransoneringarna pågick även en tid efter kriget.

I den här skrivelsen svarar Livsmedelsnämnden på en fråga från en A. Diemer om vad som gäller för utlänningar i ransoneringshänseende. Av texten framgår vilken mängd olika ransoneringskuponger som fanns: till exempel bröd-, socker-, mjölk- och julgransljuskort! Dessutom fanns "diversekort" som gav rätt att handla vissa varor, men dessa tilldelades inte utlänningar, de fick istället så kallade främlingskort.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Cirkulär om tyska matpaket

Cirkulär om tyska matpaket

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Kaffesurrogat från 1940-talet

Kaffesurrogat från 1940-talet