Text
Författare: Stockholms stads livsmedelsnämnd. Stockholms stadsarkiv

Livsmedelsnämndens svar på fråga om ransonering för utlänningar

Under första världskriget ransonerades maten genom ett kupongsystem. Livsmedelsnämnden skapades som en kommunal myndighet med ansvar för mathushållningen i staden. Ransoneringarna pågick även en tid efter kriget.

I den här skrivelsen svarar Livsmedelsnämnden på en fråga från en A. Diemer om vad som gäller för utlänningar i ransoneringshänseende. Av texten framgår vilken mängd olika ransoneringskuponger som fanns: till exempel bröd-, socker-, mjölk- och julgransljuskort! Dessutom fanns "diversekort" som gav rätt att handla vissa varor, men dessa tilldelades inte utlänningar, de fick istället så kallade främlingskort.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad