Två medeltida eldstål och två små knivar med trähandtag. Fotograferat mot rödbakgrund.
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Eldstål och kniv

Bilden visar viktiga medeltida redskap, eldstålet för att kunna göra upp eld och kniven som alltid var bra att ha till hands. Kniven användes vid såväl måltider som till hantverk och för att raka sig med.

Under medeltiden använde man inte gaffel när man åt utan istället använde man sked, kniv och fingrarna. Det var därför viktigt att se efter sin kniv och skydda den från slitage.

Eldstål är ett redskap som man i hundratals år använt för att göra upp eld med. Det tillverkades av härdat och kolrikt stål. När eldstålet slogs mot kiselhaltig sten, till exempel kvarts eller flinta uppstod gnistor av vilka halm eller annat lättantändligt material fattade eld av.

Föremålen var tidigare utställda på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad