Medeltida eldstål och knivar
Föremål

Eldstål och kniv

Bilden visar viktiga medeltida redskap, eldstålet för att kunna göra upp eld och kniven som alltid var bra att ha till hands. Den användes vid såväl måltider som till hantverk och för att raka sig med.

Under medeltiden använde man inte gaffel när man åt utan istället använde man sked, kniv och fingrarna. Det var därför viktigt att se efter sin kniv och skydda den från slitage.

Eldstål är ett redskap som man i hundratals år använt för att göra upp eld med. Det tillverkades av härdat och kolrikt stål. När eldstålet slogs mot kiselhaltig sten, till exempel kvarts eller flinta uppstod gnistor av vilka halm eller annat lättantändligt material fattade eld av.

Föremålen står utställda på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bennål

Bennål

Familjen Ratzbergers guide till Gamla Stan / Gudrun Wessnert (text), Magda Korotyńska (bild)

Familjen Ratzbergers guide till Gamla Stan / Gudrun Wessnert (text), Magda Korotyńska (bild)

Medeltida fingerborg

Medeltida fingerborg

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert

Stockholms medeltidsmuseum / Gudrun Wessnert