Svärdsknapp av järn
Föremål
Upphov: Okänd.

Svärdsknapp

Bilden visar en medeltida svärdsknapp av järn funnen på Helgeandsholmen 1978-1980. Trolig datering är 1500-tal.

Svärdsknappens uppgift var att säkra kaveln (greppet) och att ge svärdet god balans. Knapparna var inte enbart funktionella utan kunde dekoreras allt efter modets växlingar. Knappen på bildens motiv är ornerad med en kammussla på bägge sidor.

Föremålet var tidigare utställd på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad