Litteraturtips
Författare: Jonasson, Olof. Stockholms stadsbibliotek

Hur Stockholm försörjer sig / Olof Jonasson

Hur Stockholm försörjer sig är ett kapitel fullt med detaljer om stockholmarnas matvanor på 1920-talet. Här går det att läsa om stockholmarens konsumtion av olika matvaror till exempel kött, fisk, bröd och smör. Det finns också jämförelser med andra delar av landet och kostnader för olika livsmedel samt information om mattransporter. Kapitlet innehåller flera tabeller och kartor. 26 sidor. 

Uppdaterad