Text
Författare: Nolgren, Anna, Wester, Thomas, Lehti, Hille. Stadsmuseet i Stockholm

Accessprojekt Kakelugnar Slutrapport

Under våren 2006 inleddes ett stort antal Accessprojekt i landet, en satsning i uppdrag från regeringen. Det blev möjligt för kulturinstitutioner att söka pengar för att kunna bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar och arkivmaterial. 


På Stadsmuseet var ett av projekten att inventera och packa om hela samlingen av kakel och kakelugnar. Läs vidare om hur arbetet gick med en samling som väger 30 ton!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad