Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Personer löser ut ransoneringskort vid Stockholms stads kristidsnämnd.

Efter andra världskrigets utbrott blev det i september 1939 obligatoriskt för kommunerna att upprätta kristidsnämnder. Deras främsta uppgift var att dela ut ransoneringskort.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad