Litteraturtips
Författare: Eklund, Hans (1921-2018). Stockholms stadsbibliotek

Stadens skyltar : gamla skyltmålningar och gatutexter i Stockholm / Hans Eklund

Enkla med bara en text eller konstfulla med dekorationer och föremål? Stockholms många reklamskyltar har sett olika ut under olika tider. De flesta är nu försvunna från Stockholms gator men har bevarats av Stadsmuseet. I den här boken berättas om skyltarna men främst är den full med fotografier, både närbilder på själva skyltarna och gatubilder. Se till exempel den kända skylten utanför krogen Gyldene Freden eller ett hus vid Vasagatan, helt täckt av reklamtexter. 63 sidor. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad