Litteraturtips

Fröken Liwin / Marika Stiernstedt

Elma Liwin kommer från en välbärgad familj. Fadern är domprost och morfadern är medlem i Svenska akademien. När hon blir gravid utan att vara gift, skickas hon till Stockholm för att undvika skandal. Hon föder en dotter som genast lämnas bort till en änglamakerska, en kvinna som mot betalning tog emot och ofta misskötte barn till döds. Mot alla odds överlever flickan och Elma, som aldrig kunnat glömma, börjar leta efter henne. 261 sidor. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Det kommer att gå bra för er : kvinnor i Stockholmsromaner omkring 1920 / Ingrid Nordström

Det kommer att gå bra för er : kvinnor i Stockholmsromaner omkring 1920 / Ingrid Nordström

Oäkta barn
Tema

Oäkta barn

Barn som föddes utan att föräldrarna var gifta kallades länge oäkta barn. De barnen var mycket utsatta och hade inte samma rättigheter och möjligheter i samhället som barn till gif…