Litteraturtips
Författare: Svanström, Yvonne (f. 1965). Stockholms stadsbibliotek

Offentliga kvinnor i offentliga rum : prostitutionens reglementering i 1800-talets Stockholm / Yvonne Svanström

Vid mitten av 1800-talet infördes ett så kallat reglementeringssystem för att kontrollera prostituerade kvinnor. De var tvungna att skriva in sig på Besiktningsbyrån och regelbundet låta sig undersökas av läkare. Orsaken var främst att stoppa spridningen av könssjukdomar men också för att kontrollera kvinnornas beteende i ett större perspektiv. I det här kapitlet diskuterar författaren tidens syn på prostitution i början av 1800-talet, reglementeringssystemets framväxt och till slut motståndet mot det i slutet av århundradet. Platsen är Stockholm men jämförelser görs också med andra europeiska städer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 29 sidor.

Uppdaterad