Film & rörlig bild
Upphov: Pathé Lindebergsarkivet. Kungliga biblioteket

Opinionsmöte mot Brattsystemet i Cirkus

Det här korniga filmklippet visar ett antal herrar som håller opinionsmöte mot det så kallade Brattsystemet i Cirkus på Djurgården i Stockholm. 

År 1911 hade en nykterhetskommitté tillsatts med syfte att komma med förslag hur man skulle komma till rätta med alkoholproblemen.

Ett par år senare lades ett betänkande fram till riksdagen som byggde på ett reformprogram som läkaren och politikern Ivan Bratt skapat.

Programmet innehöll tre punkter: avskaffande av privata vinstintressen i alkoholhanteringen. öppen nykterhetsvård samt individuell försäljningskontroll.

På försök infördes begränsningar vid inköp av alkoholhaltiga drycker genom en så kallad motbok i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Från 1917 infördes begränsningarna i hela landet.

När det gäller motboken så var det inkomst, kön, förmögenhet och samhällsposition som styrde tilldelningen.

Den som var arbetslös eller saknade inkomst kom aldrig ifråga. Det gällde också gifta kvinnor och yngre människor i allmänhet.

En ogift kvinna kunde få en motbok men hennes ranson var långt mindre än männens.

Som kvinna och hushållerska fanns inte chans att få motbok när mannen i huset hade en. 

Mötet på Djurgården lyckades alltså inte stoppa motbokens införande utan den avsakffades först 1955.

Filmklippet som saknar ljud är ett av sex inslag i Svenska Biografteaterns veckorevy 22 november 1915.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad