Text

"Push-ball" 1902

Artikel om den nya amerikanska sporten "push-ball". Enligt artikelförfattaren skulle "atlas-boll" vara ett passande svenskt namn på sporten; bollen som används i spelet är "manshög" och har en vikt på 76-77 kilo. 

Push-ball/atlas-boll slog aldrig igenom i Sverige, ej heller i sitt hemland USA. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevuppsats av Märta Sundbaum "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Åhlinska skolan VT 1912

Elevuppsats av Märta Sundbaum "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Åhlinska skolan VT 1912

Fotboll - tävlingsreglerna OS 1912

Fotboll - tävlingsreglerna OS 1912

Tankar om ”fotbollsidrotten” 1929

Tankar om ”fotbollsidrotten” 1929