Klicka på bilden för att läsa rapporten i original
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

16-åring lurar till sig en damperuk (Karl Johan Lidberg)

Karl Johan Lidberg åkte fast för bedrägeri för första gången år 1899, när han just skulle fylla 16 år. Redan då hade han börjat en karriär som damkomiker – ett påhugg han använde under nästa hela sitt vuxna liv.

Polisrapporten, som du kan läsa i original till höger, berättar:

”Stockholms polis

Detektiva avdelningen

Rapport torsdagen den 21 september 1899

Ang. Lidberg, Carl Johan

Typografen Georg Wilhelm Källqvist, boende No 49 Regeringsgatan, har till laga åtal anmält följande bedrägeribrott.

Fredagen den 25 sistlidne Augusti hade en yngre okänd mansperson, som uppgifvit sig heta Otto Karlberg, och bo No 4 Danderydsgatan infunnit sig hos Källqvists hustru, som innehar damfrisersalong i förbemälde hus, No 4 Regeringsgatan, och under uppgift, att han skulle profsjunga som damkomiker å Novilla varieté, begärt att få låna en röd kostymperuk. Som den okände icke egde något att lemna som säkerhet för peruken, blef han i början nekad att få låna densamma. På hans enträgna begäran blef slutligen peruken till honom utlemnad med villkor, att densamma skulle af honom återställas i samma […] Måndagen den 28 i samma månad. Sedan dess hade den okände icke låtit sig afhöra och befans det, att hans uppgift om bostad jemte den om profsjungningen å Novilla varit osanna. Peruken värderade Källqvist till 35 kr.

Söndagen den 17 dennes kl. 1.20 blef ynglingen Carl Johan Lidberg å detektivstationen af detektivkonstaplarna Axel Jansson och Frans Oskar Öberg […] i Gröna lund å Djurgården kort före anhållit Lidberg, emedan det på förekommen anledning kunde misstänkas Lidberg vore den af Källqvist angifne personen, som bedragit sig till peruken.

Å detektivstationen hörd af […] konstapeln Thure Theodor Knut Wenn[…] närvaro af förutnämnda detektivkonstaplar, har Lidberg erkänt och berättat:
att han på sätt Källqvist angivit och under uppgifvande af falskt namn fått hos Källqvist af dennes hustru å tid, som ofvan agifvits, låna en kostymperuk, hvilken han lofvat återställa Måndagen den 28 sistlidne Augusti,
att han derefter använt peruken en gång, då han den 10 denna månad uppträdt som damkomiker på ”Gröna lund” på Djurgården,
att han den 16 dennes mot 3 kronor sålt peruken till i huset Nr 30 vid Drottninggatan boende hårfrisörskan Alma Olivia Svensson; samt
att han för egen räkning användt de för peruken erhållna penningarne.

Peruken har efter Lidbergs anvisningar anträffats hos förbemälda hårfrisörska Svensson, som uppgifvit, att hon af Lidberg den 16 dennes mot 3 kronor köpt peruken. Hårfrisörskan Svensson har utan lösen utlemnat peruken, hvilken blifvit till egaren återstäld.

På grund af hvad mot Lidberg sålunda förekommit har han jemte målsman blifvit vid hemtnings påföljd kallad att inställa sig i Kgl. Poliskammaren denna dag klockan tolf och målsmannen förständigar medhafva prestbetyg.

Om sig har Lidberg uppgifvit, att han är födt den 29 November 1883 i Nikolai församl här i Staden, son till enkan Johanna Karolina Lidberg och […] målaren Carl Johan Tunius Berg, kyrkoskrifven i födelseförsamlingen och boende hos sin moder i huset No 8 Munkbrogatan.

Stockholms som ofvan

Vekström”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad