Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Marcus Berg meddelar Sjömanshuset om "när han blef fången" 1754

Den 23 augusti 1754 kapades det svenska fartyget Mercurius under en seglats på Medelhavet. Kaparna var pirater hemmahörande i Nordafrika.

Hela Mercurius besättning, inklusive dess kapten Marcus Berg, fördes som slavar till dagens Marocko. Här och i rollerna som arbetsfri arbetskraft fick det stanna fram till 1756 då en majoritet av besättningsmännen friköptes av den svenska regeringen.

1760 skrev Marcus Berg nedanstående kortfattande underrättelse till Stockholms sjömanshus om vad som skett:  

"1754 D 4 Maij ifrån Ståkhålm

D 23 Agusti Blef Wi Tagen Med ås 8 Siellar.

1756 D 5 Septemb utkast från Tituan

1757 D 28 april Til Ståkhålm  utaf min Besetning

Störman Corneles Helm
Matros Mans hall  
Dito Petter Döpken

utaf Hugu Wijillis Besetning

Störman Helge bariesen
Basman Petter andersen
Matros Petter Grefberg
Dito Petter Bremsilius
Cagsmat  Ollof Berggren

Så Wi himkom Til Ståkholm med ås 9 Siellar

nedskrivit af Marcus Berg d 20 Marti 1760

H. Capitain Marcus Berg medelar Siömanshuset underrättelsen när han blef fången och huru många af besättningen  samman här Capitain blef lösgifverna, samt huru många med honom hit hemokommit."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad