Text

Mönstringsrulla för galeasen Mercurius 1754

Mönstringsrulla för besättningen på galeasen Mercurius uppställd 1754. Skeppet kapades utanför Spaniens sydostkust i augusti 1754 av pirater ifrån dagens Marocko. Hela besättningen på åtta man fördes som slavar till staden Tétouan.

Besättningen splittrades senare upp så att en grupp hamnade som slavar i staden Fès, medan en grupp kvarstannade i Tétouan. Sex av besättningsmännen frisläpptes så småningom (1756) efter att den svenska regeringen betalat ut en lösensumma.

Ödet för de två besättningsmän – Marcus Österman, 20 år och Hans Eriksson Lund , 14 år – som blev kvar i Nordafrika är okänt.

Kaptenen för besättningen Marcus Berg, som i april 1757 återkom till hemstaden Stockholm, skrev senare en skildring över sin tid som nordafrikansk slav: ”Beskrifning öfver barbariska slafveriet uti kejsaredömet Fez och Marocco”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Publication, Angående The Swenske Siömäns utlösen, som under främmande Flagg blifwa fångne" 1748

"Publication, Angående The Swenske Siömäns utlösen, som under främmande Flagg blifwa fångne" 1748

Marcus Berg meddelar Sjömanshuset om "när han blef fången" 1754

Marcus Berg meddelar Sjömanshuset om "när han blef fången" 1754