Text

Svenska freds- och skiljedomsföreningens årsberättelse 1914

Svenska freds- och skiljedomsföreningen reflekterar över hur krig utarmar en befolkning, ur föreningens årsberättelse 1914.

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen grundades 1883 av Klas Pontus Arnoldsson (1844-1916). Syftet med föreningen var att genom upplysning skapa en bred opinion för nedrustning och fredligt samförstånd. Föreningen var och är politiskt och religiöst obunden. Arnoldsson fick Nobels freds 1908. Fredsarbetet fortsatte med än större kraft under första världskriget.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

"Barbarernas kamp mot fredsrörelsen" - upprop till protestmöte 1916

Fredsföreningens expedition på Regeringsgatan 74 år 1917

Fredsföreningens expedition på Regeringsgatan 74 år 1917

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Svenska Freds valaffischer den 29 september 1917.

Svenska Freds valaffischer den 29 september 1917.

”Mot krig och militarism, för fred och rätt” – utdrag ur tidningen Fredsfanan 1917

”Mot krig och militarism, för fred och rätt” – utdrag ur tidningen Fredsfanan 1917