Foto

Ambulans, Stockholms brandförsvar 1953

Ambulansbil från Stockholms brandkår. Modellen är en Volvo PV 833. Brandkåren började använda modellen i december 1953. Notera Sankt Eriks emblemet på ambulansens dörr.

Mellan åren 1914 och 1971 låg ansvaret för Stockholms ambulansväsende hos just stadens brandkår. 1916 introducerades automobiler i verksamheten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ambulans, Stockholms brandförsvar 1953

Ambulans, Stockholms brandförsvar 1953

Brandkåren i Stockholm under 133 år

Brandkåren i Stockholm under 133 år

Brandmän, sekelskiftet 1900

Brandmän, sekelskiftet 1900

Brandvakten : Stockholms brandskydd och brandkår under gångna tider / redaktör: Monica Eriksson

Brandvakten : Stockholms brandskydd och brandkår under gångna tider / redaktör: Monica Eriksson

Släckningsarbete på Grev Turegatan

Släckningsarbete på Grev Turegatan