Två förspända hästar, sex brandmän på vagnen. En kvinna med hatt och hopfällt parasoll passerar.
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Brandmän, sekelskiftet 1900

Brandmän vid hästdraget utryckningsfordon.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad