Omslag Brandkåren i Stockholm under 133 år
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Brandkåren i Stockholm under 133 år

Stockholms brandkår bildades 1875. För första gången fick Stockholm ett brandförsvar med utbildad personal. Tidigare hade bränder släckts med hjälp av stadens invånare.

I boken beskrivs utförligt brandkårens uppbyggnad och utveckling. Vidare berättas om lagar och förordningar, hur det förebyggande arbetet går till, personalens arbetsförhållanden, olika typer av räddningsinsatser, några omtalade bränder och olyckor m.m. Varje kapitel innehåller flera fotografier. 324 sidor.

Innehåll
Företal
Till läsaren
Brandförsvaret – en översikt
Brandväsendet i Stockholm före 1875
Stockholms brandförsvar 1875-1925
Stockholms brandförsvar 1925-1950
Stockholms brandförsvar 1951-1975
Brandförsvaret och stadens omvandling 1975-2008
Noter
Käll- och litteraturförteckning
Förebyggande och operativt brandförsvar
Förebyggande brandförsvar
Byggnadstekniskt brandskydd vid ny- och ombyggnad
Förebyggande åtgärder i tunnelbanan
Myndighetsutövande i det förebyggande brandskyddet
Brandsyn
Brandfarliga och explosiva varor
Sotning
Samverkan i det förebyggande arbetet
Brandskyddsinformation till allmänheten
Den operativa verksamheten
Lagar och politiska beslut styr
Brandförsvarets ekonomi 1875 och 2008
Släckningsinsatser och händelser av särskild vikt
Stockholms första brandstationer
Brandkåren utvecklas med staden
Brandkårens hästar 1876-1916
Brandkårens fordon, teknik och taktik
Andningsskydd och rökdykare
Vattendykning
Räddningsinsatser till sjöss
Första internationella räddningsinsatsen
Ambulansverksamheten i brandkåren
Brandkårens djurtransporter
Krigsbrandförsvaret 1939-1942
Civilförsvaret i Stockholm
Verkstäder och brandtelegraf
Brandpersonalens arbetsförhållanden fram till 1913
Anställningsvillkor och vardag 1875-2008
Nordiska Brandmännens Studiedagar
Juniorerna 1940-1945
Utbildning vid Stockholms brandkår
Brandkårens idrottsklubb
Sång och musik i brandkåren
Chefer och ledarstilar i brandkåren
Käll- och litteraturförteckning
Författarpresentationer

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad