Litteraturtips

Brandkåren i Stockholm under 133 år

Stockholms brandkår bildades 1875. För första gången fick Stockholm ett brandförsvar med utbildad personal. Tidigare hade bränder släckts med hjälp av stadens invånare. I boken beskrivs utförligt brandkårens uppbyggnad och utveckling. Vidare berättas om lagar och förordningar, hur det förebyggande arbetet går till, personalens arbetsförhållanden, olika typer av räddningsinsatser, några omtalade bränder och olyckor m.m. Varje kapitel innehåller flera fotografier. 324 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ambulans, Stockholms brandförsvar 1953

Ambulans, Stockholms brandförsvar 1953

Brand i barack vid ABA i Bromma

Brand i barack vid ABA i Bromma

Eldsvåda vid Ljunglöfs snusfabrik, Luntmakargatan 19

Eldsvåda vid Ljunglöfs snusfabrik, Luntmakargatan 19

[Bestämmelser för stadens brandförsvar] Brand Ordningh för Stockholms Stadh

[Bestämmelser för stadens brandförsvar] Brand Ordningh för Stockholms Stadh