Text

Ordning Wid Riksdagens början 1809

Dags att "utblåsa" till riksdag. Intill går det att ta del av en beskrivning i 22 punkter av de ceremonier och procedurer som öppnade upp 1809 års historiska riksdag. Riksdagsordningen är tillkommen på nådig befallning av den dåvarande riksmarskalken Axel von Fersen.

Punkt 19 följer nedan i renskrivet format:

"Wid Processionens inträde i Riksalen, stadna Stånd-Drabanterne å ömse sidor af gången närmast dörren; Pagerne samt Extra-Capita gå fram längst up, der de ställa sig på sidorna utom skranket: samtlige Härolderne stadna wid de första trappstegen fram i Salen, Förste Hof-Marskalken med Hof-Staten framträda til de för dem på sidorna om Thronen utom skranket stälde Bänkar, hwarwid de, som hafwa säte på Riddarhuset, kunna, om de det åstunda, intaga sine Ätters rum bland Ridderskapet och Adeln. Riks-Härolden ställer sig öfwerst på första trappstegen: Lif-Drabanterne upställa sig på bägge sidor af gången närmast efter Härolderne.
    Deras Excellencer Riks-Drotzen och Riks-Marskalken intaga de för dem stälde Tabouretter."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Konung Gustaf IV Adolphs gripande" - ögonvittnesskildring från 1809

"Konung Gustaf IV Adolphs gripande" - ögonvittnesskildring från 1809

"Krigs-Bön" 1808

"Krigs-Bön" 1808

Gratisnöjen  / Claes Lundin, August Strindberg

Gratisnöjen / Claes Lundin, August Strindberg

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord utanför rådhuset i Stockholm den 20 juni 1810.

Lejonbacken. Riksdagsmännen på väg till slottet för riksdagens högtidliga öppnande

Lejonbacken. Riksdagsmännen på väg till slottet för riksdagens högtidliga öppnande