Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Konung Gustaf IV Adolphs gripande" - ögonvittnesskildring från 1809

Den 13 mars 1809 genomfördes en statskupp i Stockholm. En grupp missnöjda höga officerare ledda av generalen Carl Johan Adlercreutz lät arrestera Gustav IV Adolf på Stockholms slott och avtvinga honom den politiska makten. Bakom statskuppen låg en vilja att få slut på Sveriges pågående krig mot Ryssland och Frankrike, samt att ge landet en ny konstitution.

Texten intill utgör hovjägmästaren Johan Ludvig Bogislaus von Greiffs egenhändigt författade ögonblicksskildring av statskuppen. von Greiff spelade själv en central roll under densamma då det var han som personligen grep Gustav IV Adolf då majestätet försökte undfly kuppmakarna ute på Stockholms slotts borggård.

von Greiff redogörelse över kuppen är nedskriven den 30 mars 1809 på Gripsholm slott där von Greiff befann sig som en av de officerare ansvarig för Gustav IV Adolfs därvarande fångenskap. Trycktes gjordes redogörelsen först 1859 och det är i det formatet den återges här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad