Text

Karl Annäll - stockholmare i första världskriget

Kort biografi över Karl Annäll, svensk frivillig i den australienska armén under första världskriget. Biografin kommer från tidskriften Hvar 8 Dag.

Karl Annäll föddes 1888 på Södermalm i Stockholm. Som ung emigrerade han till USA och därifrån vidare till Australien. Som australiensk löjtnant stupade Annäll i Frankrike 1917. Hemma i Stockholm sörjdes Annäll av föräldrarna Adolf Gottfrid och Ida Katarina, boende på Holländaregatan 11.

Annäll var en av relativt få svenskar som akivt deltog som stridande i första världskriget. En annan stockholmare som deltog i kriget, fast på tyskarnas sida, var Nils Rosén.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Begravningståg Svenska brigaden 1918

Begravningståg Svenska brigaden 1918

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Landstormssoldater vid Haga 1915

Landstormssoldater vid Haga 1915

Landstormssoldater övar med kulspruta 1915

Landstormssoldater övar med kulspruta 1915

Nils Rosén - stockholmare i första världskriget

Nils Rosén - stockholmare i första världskriget

Svenska brigaden återkommer till Stockholm 1918

Svenska brigaden återkommer till Stockholm 1918