Text

Nils Rosén - stockholmare i första världskriget

Nils Rosén föddes på Norrmalm 1887. 1907 blev han underlöjtnant vid Svea artilleriregemente. Då det stora kriget bröt ut tog Nils avsked från sin tjänst och sökte sig som frivillig till tyska armén.

För Tysklands räkning slogs Nils fram till början av 1918 då han istället slöt upp den vita sidan i det pågående finska inbördeskriget. Här tjänstgjorde Nils som befäl över ett artilleriregemente fram till krigsslutet. Efter striderna i Finland återvände Nils till Sverige och återupptog sin militära bana inom den svenska armén.

Dokumentet intill, ett utdrag Svea artilleriregementes kyrkoarkivs flyttningslängd från 1914, visar på när Rosén (se rad 139) lämnade Sverige och sökte sig till Tyskland.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Begravningståg Svenska brigaden 1918

Begravningståg Svenska brigaden 1918

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fred till varje pris! – manifest 1916

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Fredsjulottan i Auditorium 1916

Karl Annäll - stockholmare i första världskriget

Karl Annäll - stockholmare i första världskriget

Landstormssoldater vid Haga 1915

Landstormssoldater vid Haga 1915

Landstormssoldater övar med kulspruta 1915

Landstormssoldater övar med kulspruta 1915

Svenska brigaden återkommer till Stockholm 1918

Svenska brigaden återkommer till Stockholm 1918

Valhallavägen 117, Svea Artilleriregemente/A1. Inryckning

Valhallavägen 117, Svea Artilleriregemente/A1. Inryckning