Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nils Rosén - stockholmare i första världskriget

Nils Rosén föddes på Norrmalm 1887. 1907 blev han underlöjtnant vid Svea artilleriregemente. Då det stora kriget bröt ut tog Nils avsked från sin tjänst och sökte sig som frivillig till tyska armén.

För Tysklands räkning slogs Nils fram till början av 1918 då han istället slöt upp den vita sidan i det pågående finska inbördeskriget. Här tjänstgjorde Nils som befäl över ett artilleriregemente fram till krigsslutet. Efter striderna i Finland återvände Nils till Sverige och återupptog sin militära bana inom den svenska armén.

Dokumentet intill, ett utdrag Svea artilleriregementes kyrkoarkivs flyttningslängd från 1914, visar på när Rosén (se rad 139) lämnade Sverige och sökte sig till Tyskland.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad