Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Abraham W:s berättelse om hur han blev frälst - Ebeneserförsamlingen1894

Baptistkyrkan var en av de s.k. frikyrkorna som växte fram under 1800- och början av 1900-talet. I motsats till statskyrkan byggde medlemskap i frikyrkorna på frivillighet och personlig omvändelse. 1726-1858 var frikyrkor förbjudna i Sverige genom en särskild lag som kallades konventikelplakatet.

Inom baptistkyrkan tillämpar man vuxendop. Den vuxna personen som blivit frälst väljer själv att bli medlem i kyrkan genom att bli döpt. Ebeneserförsamlingen som tillhör baptistkyrkan grundades 1883.

I skriften till höger kan du läsa Abraham W:s personliga berättelse om hur det gick till när han blev omvänd och började leva ett helt nytt liv.

”Ehuru jag nu på alla möjliga sätt eftersträfvade att lefa ett heligt lif, började jag känna mig allt mer och mer syndig. I allt hvad jag företog mig blandade sig synd, mina tankar blefvo syndiga, mitt tal blef syndigt, mina åtbörder blefvo syndiga, jag kände mig alltmer olycklig, och det förekom mig såsom om mina synder ville nedtrycka mig till afgrunden.”

Läs mer i berättelsen till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad