Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kungholms baptistförsamling 1870-1985, Pastor Lundin med hustru

Ett collage med pastor Carl Gustaf Lundin och hans hustru Hedvig Linnéa. Carl Gustaf Lundin tillträdde som pastor 1902 och han var med om att bygga och inviga Betaniakyrkan 1904. Pastor Lundin avancerade till missionssekreterare 1919 och därmed slutade han sin tjänst i Kungsholms baptistförsamling. Carl Gustaf Lundin var född 10 december 1869 och avled 25 februari 1965 i Kungsholms församling. Med sin hustru, Hedvig Linnéa född 1 december 1870 och avliden 27 februari 1954 fick han fyra barn. Ett av barnen, Ellen Linnéa skulle ingå äktenskap med predikant Ernhard Gehlin - en känd man i baptistkretsar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad